Jedno od zlatnih pravila uspješne zaštite svakako je odgovarajuća visina zaštite . Razumljivo je da se dovoljna likvidnost, očuvanje dobrobiti i zaštita financijske sigurnosti od negativnih posljedica raznih rizika mogu uspješno osigurati samo ako je udio fizičkih plemenitih metala, koji služe kao zaštita, u imovini dovoljno velik.

Tajna bogatih ljudi nalazi se u izgradnji, optimizaciji i zaštiti vlastite imovine i ona potječe iz više od 1600 godina stare i dokazane „Tri-sektorske strategije“. Uspjeh ove strategije temelji se na diverzifikaciji rizika u različite oblike ulaganja (zemljište, šume, nekretnine, vrijednosni papiri, uzajamni fondovi, gotovina, vlastita tvrtka i plemenite kovine), kao i ostvarivanju dobiti od visoko vrijednih ulaganja te ponovnog ulaganja financijske imovine u druge trenutno podcijenjene oblike. Tri-sektorska strategija pokazala se kao pouzdana i najuspješnija strategija ulaganja. Kako ističe poznati stručnjak prof. dr. Hans Bocker : "Tri-sektorska strategija nikada nije zatajila".

Kroz povijest su se fizičko srebro i zlato uvijek iznova dokazali kao pouzdano najbolja pohrana vrijednosti i najuspješnija u održavanju kupovne moći. Stoga se preporuča udio imovine u plemenitim kovinama u iznosu od najmanje 1/3 ukupne imovine.

Prilikom izgradnje višegeneracijskog obiteljskog blaga, Elementum pruža vrlo fleksibilne mogućnosti kupnje prilagođene financijskim mogućnostima svakog pojedinca, kako za veće tako i za manje mjesečne kupnje uz idealna ulaganja i obiteljske popuste u zaštićenim i osiguranim trezorima izvan bankarskog sustava, u drugoj državi - Švicarskoj.